Warning: fopen(/customers/4/3/1/cyberplace.dk/httpd.www/genlog.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/cyberplace.dk/public_html/log.php on line 48

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/cyberplace.dk/public_html/log.php:48) in /var/www/cyberplace.dk/public_html/genlib.php on line 62
Notater

John og Charlotte´s Familie Historie

The Genealogy of the Surname Family

Notater


Match 1 til 50 fra 102

      1 2 3 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1


indsidder og dagleier

 
Sørensen, Rasmus (I501575)
 
2


Nærer sig af håndarbejde, husfader i 1850.

 
Christensen Harbøl, Jens (I500857)
 
3

bonde og gaardbeboer

 
Olesen, Mads (I500985)
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Dennis Franklin (I3)
 
5

Møllebygger

 
Pedersen Møller, Peder (I500972)
 
6

Selvmord. Han skar halsen over på sig.

 
Pedersen, Johannes (I500977)
 
7

 

 Bonde og gaardbeboer
 

Nielsen, Peder (I500970)
 
8

 

 Bonde og Gaardbeboer
 

Christensen, Christen (I500995)
 
9

 

Beskæftigelse:Gårdmand. Overtog faderens gård Skjoldgård

 

1710

 

Skifte:Damsbo Gods Skifte uddrag.

Peder Hansen i Haastrup den 4,september 1754 side 105 p1.

Enken, Berte Jørgensdatter

Børn, Jørgen Pedersen 25 år, Hans Pedersen 28 år, Hans Pedersen 15 år, Anders Pedersen 12

år, Karen Pedersdatter 21 år, Anne Pedersdatter 19 år, Mette Pedersdatter 10 år,

 

1754

 

 

Hansen Greve, Peder (I501587)
 
10

 

Skifte:Hans Pedersen Greve i Haastrup den 29,december 1812 side 666

Var gift med; Mette Pedersdatter i Haastrup den 18,februar 1811 side 634 p1.og 637.

Børn, Peder Clausen død hans børn, Hans Pedersen, Claus Pedersen, Dorthe Pedersdatter, Mette Pedersdatter, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter, 2) Claus Hansen, 3) Johanne Hansdatter

enke, 4) Dorthe Hansdatter død hendes børn Claus Larsen, 5) Kirsten Clausdatter gift med Peder Greve.

 

Dec 29 1812

 

 

Pedersen Greve, Hans (I501571)
 
11


søskende Abigal Eliasdatter, Dorthea Eliasdatter, Marthe Eliasdatter, Karen Eliasdatter, Ole Eliassen,

halvsøskende Anna Eliasdatter, Joen Eliassen

 
Eliasen, * Hans (I501379)
 
12

 

Kirkebog Erslev Morsø 1855-1890

 
Cristensdatter Huus, Ane (I502138)
 
13

Kirkebog Erslev Morsø 1767-1814

Kirkebog Erslev Morsø 1855-1890

 
Dissing, Anders Michelsen (I502137)
 
14

Mand: Thorkild Nielsen

Partner: Laurs Larsen

Eks-mand: Rasmus Christensen (Falster)

Søn: Peder Laursen

 

 
Eliasdatter, * Elisa (I501375)
 
15

Oluf Olufsen på Mors
Gift med
Maren Olufsdatter
Børn
     Dorthe Olufsdatter                   Født   ca. 1735

1773
Dueholm, Ørum og Vestervig amter, Skifteprotokol, 1765-1774, B 1A - 135
512 Oluf Olufsen Gisselbæk i Tødsø. 2.9.1773, fol.534B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Christensen i Tøving. B:
1) Dorthe Olufsdatter 38.
FM: Peder Melsen i Bjørndrup.

 
Olufsen, Oluf (I501871)
 
16

Peder Olufsen
Gift med:
Anne Sørensdatter
Født    ca. 1710
Død   2 jun 1763, Gisselbæk, Hassing Sogn, Thisted Amt, 53 år 5 uger 2 dage gl.

Børn:
     Kirsten Pedersdatter                 ca. 1742                                          (Geni: død 1776)
     Oluf Pedersen                            ca. 1745                                          (Note: død 31 jul 1771, Hassing S)
     Søren Pedersen                          ca. 1748
     Anne Pedersdatter                    ca. 1752

1763
Dueholm, Ørum og Vestervig amter, Skifteprotokol
397 Anne Sørensdatter i Gisselbæk i Hassing sogn. 13.6.1763, fol.215.
E: Peder Olufsen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 21                                                                     
2) Oluf Pedersen 18                                                                                
3) Søren Pedersen 15
4) Anne Pedersdatter 11.
FM:
1 Oluf Andersen Færgegaard i Øster Vandet
2 Søren Lauridsen i Morupmølle
3 Christen Andersen Færgegaard i Øster Vandet
4 Mads Sørensen Tolbøl i Skyum.
Der fremlægges skiftebrev af 30.1.1739 efter enkemandens mor Kirsten Olufsdatter.

 
Olufsen, Peder (I501872)
 
17

Anders overtog sit födehjem efter Moderen

i Vium By med Värge tilstaar at have solgt og afhändet til min sön Anders Christensen min iboende og ejende gaard i Vium by af hartkorn 3 tdr., som jeg ejeefter Sköde af min Husbonde Hr. General auditör Lindal ifölge sköde af 24 juni 1803 og Köbekontrakt af 26 september 1802 med Köbet fölger Avl og Besätning samt avlings Redskaber, intetnundtagen, uden hvad jeg i min Aftägtskontrakt af Dags Dato har forbeholdt mig og tillige med den derudi besdtemte forening mellem Köberen af Gaarden og hans 2 Söskende. öbesummen er 670 Rdlr. og Gaarden overtages med de Byrder og Herligheder, hvormed Sälgerinden har ejet den.

 
Christensen, Anders (I500784)
 
18

Datter: Mette Marie Pedersdatter

Datter: Elisa Pedersdatter

Søn: Niels Pedersen

Søn: Jens Pedersen

 
Eliasdatter, * Maren (I501373)
 
19

Faddere:

Moderen

Pige Marie Andersen i Vollerup

Hmd. Christoffer Jensen i Sullerup

Ungkarl Rasmus Larsen i Torkildstrup

 

Kundskab og opførsel:

gx - mg

 
Andersen, Lars Peder (I500546)
 
20

Faddere:

Tømrer P. Hansens hustru i Nykøbing

Barnets moder

Ungkarl Lars Rasmussen i Sortsø

Tømrer Peder Hansen i Nykøbing

 
Andersen, Karen Marie Hansine (I500547)
 
21

Faddere:

Gårdejer Ole Rasmussen og hustru Anne af Rodemark

Pige Johanne Andersen af Sortsø

Ungkarl Kristian Stryg af Gundslev

 
Andersen, Peter Herman (I500522)
 
22

Faddere:

Gårdejer Ole Rasmussen og hustru Anne af Rodemark

Pige Johanne Andersen af Sortsø

Ungkarl Kristian Stryg af Gundslev 
Andersen, Peter Herman (I500522)
 
23

Gift 2. gang i 1804 med Jens Sørensen

Skiftebog for Morsø Herreder 1825-1829

opslag 130, side 131

Juliane Friderichsdatter

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=194714#194714,32611894

Den 26 marts 1827

No 12 1827

Aar 1827 den 26de Martii var Skifteforvalteren

med Vidner Sognefoged S. M. Jensen og Jeppe Pedersen

mødt i Østerassels, for at foretage Reigsterings For-

retning efter afdøde Aftægtskone Juliane Frideriksdatter

Enkemanden Jens Sørensen Jegindøe var mødt og angav

at den afdøde forhen har været gift med Niels Andersen

Dahl af hvilket Ægteskab hun har følgende Børn

1, en søn Anders Nielsen Dahl i Øster Assels

2, en do Christen Dahl boende i Sundbye

3, en datter Inger Nielsdatter i Ægteskab med Anders Bittekiær i Østerassels

4, af en datter Ane Nielsdatter i Ægteskab med Erik Lime ligeledes i Ø. Assels

5, Else Nielsdatter Enke efter Jens Olesen ligeledes i Østerassels

6, Birtte Marie Nielsdatter ugift

Hvorimod af nærværende Ægteskab ikkuns er et Barn nemlig

7, end datter Maren Jensdatter 21 Aar gl. ugift.

Flere eller andre Arvinger angives ikke at være

Boet blev dernæst registeret og vurderet saaledes

en del Tin vurderet til 1 - 3 M -

et xxx Skiørt? 1

et Blaaet do 2

2 xxx do 3 8

en Daabe og 2 Brudertrøjer 3 12

2 Tørklæder og et pr Strømper 14

2 Særker, 1 pr Træxx og 2 Hxx 3 6

Videre forefindes aldeles? intet den Afdøde eller Boet til-

hørende. Forretningen sluttet

xxxxxxxx Jens Sørensen Jegindø

Sander M. Jensen

Jeppe Pedersen

 
Fredriksdatter, Juliane (I501174)
 
24

halvbror til Jens Jørgen

Far: Hans Nielsen

Halvsøster: Maren Eliasdatter

Halvsøster: Marie Kristine Eliasdatter

Halvsøster: Elisa Eliasdatter

Halvbror: Jens Jörgen Eliasen Aastrup

Halvbror: Hans Eliasen

 
Hansen, * Rasmus (I501377)
 
25

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193101#193101,32370460

Glomstrup Gods Skifteprotokol 1790-1850, opslag 170, side 337

1829 den 21 October anmeldte Huusfæster af Glomstrup Gods Jens

Frederiksen i Espenshauge i Rested Sogn, at hans kone Johnne Pe-

dersdatter samme dag ved døden var afgaaet. Han forlangte som Huus-

mand efter allernaadigst lov, at maatte blive hensiddet i uskiftet Boe

ved hans og hendes sammenavlede umyndige datter?

DG Giedde

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=193101#193101,32370489

Glomstrup Gods Skifteprotokol 1790-1850, opslag 199, side 394

Aar 1836 den 4 Juni blev Skifteprotocollen for Glomstrup Gods

aabnet af den constituerede Skifteforvalter Forvalter Mulvad paa

Glomstrup i Overværelse af Vitterligheds Vidnerne Snedker Chri-

sten Andersen og Møller Laurs Andersen begge af Glomstrup efter

begiæring af de myndinge Arvinger efter Jens Frederichsens af-

døde Hustrue Johanne Pedersdatter i Espenshauge i Redsted Sogn

hvis Dødsfald blev anmeldt paa Glomstrup den 21 October 1829

Bemelte Arvinger ere følgende:

1. en Datter Helvig Jensdatter Enke efter afdøde Huusmand Peder Nielsen i Restd

2. en Søn Peder Jensen 43 Aar boende i Ørding

3. en Søn Frederich Jensen 41 Aar boende i Østerassels

4. en Datter Christense Jensdatter gift med Jens Kieldgaard i Fialler.

5. en Datter Ane Magrethe Jensdatter gift med Anders Mourtisen Hiortsvang boende i Østerassels

Den under No 2 nevnte Søn Peder Jensen i Ørding kunde ikke

møde fordie han givnlig har Slag Tilfælde og forsynlig? ikke kan

forlade sit Hiem. men hans Svoger Anders Mouritsen Hiortsv.

erklærede at have Tilladelse til for ham at underskrive i Proto-

collen. Ligeledes lod datteren Helvig Jensdatter Enke efter

Huusmand Peder Nielsen i Rested møde ved hendes Lauværge

Gaardmand Christen Engberg i Rested

De erklæree samtlige at de ikke forlangede eller vil

have noget Skifte holdt efter deres afdøde Moder og Svi-

germoder Johanne Pedersdatter, Jens Frederiksens

afdøde Hustrue, da de ved at Boet er saa fattig at

der intet kan blive at Arve.

Den constituerede Skifteforvalter indførte

denne deris Erklæring i Skifteprotocollen og lod dend

forsyne med alle Vedkommendes underskrifter

Glomstrup den 4 Juni 1836

M.Mulva Christen Engberg Frederik Jensen

Jens Kielgaard Paa egne og min Svoger Peder Jensens

vegne Anders Hjortsvang

Til Vitterlighed

Christen Andersen Lars Andersen

 
Frederiksen, Jens (I501171)
 
26

Hun er også benævnt Olesen som pigenavn ??

 
Jensdatter, Maren (I501380)
 
27

Lærer ved Asbo skole i Bække sogn.

 
Pedersen Harbo, Jens Peder (I500975)
 
28 25 år Andersdatter, Ane (I500754)
 
29 4 maaneder gammel Aastrup, Juline Marie (I500782)
 
30 89 år og 5 mdr. Pedersdatter, Mette (I501201)
 
31 Ægtefælle: Anders Michelsen Dissing Familie F501958
 
32 Ægtefælle: Niels Peter Ukendt Familie F501954
 
33 Ægtefælle: Peder Christensen Familie F501427
 
34 Bar: Anders Andersens hustru. Pedersdatter, Mette (I501201)
 
35 Bedsted kirkebog 1766-1813, opslag 33.|D. 21 maj hjemmedbt for svaghed Skyld Niels Damsgaard og Hustru deres|Barn kaldes Laust. Dom. Exoudis Barnets Daab for Menigheden publiceret.|Baaren af Jep Damsgaards Hustru. Faddere: Anders Jensens hustru i Sndergaard og|Sster(?) Karen. Therkild Nielsen af Hassing. Peder Enevoldsen. Jens Smed af|Hassing. Test: Visit: Mari ? introduceret. Damsgaard, Laust Nielsen (I501878)
 
36 Bedsted kirkebog 1766-1814, opslag 223. Pedersdatter, Ingeborg (I501875)
 
37 bisættelse fra Sygehusets kapel: torsdag aften kl. 7 Frederiksen, Jacob Andreas Michael (I502115)
 
38 bisættelse fra Sygehusets kapel: torsdag aften kl. 7 Frederiksen, Jacob Andreas Mikael (I502111)
 
39 Boede i matr.nr. 5 i Haastrup. Lauridsdatter, Kirsten (I501586)
 
40 dåben publiceret den 8.maj - samme dag som moderen bliver begravet Andersen, Maren Catrine (I502117)
 
41 datter af: Else stergaard og Niels Peter Dissing Frederiksen, Anine Nielsen (I502119)
 
42 Deres datter, går sine svagelige forældre tilhånde (1850). Jensdatter, Dorthe Katrine (I500875)
 
43 Faddere: Edith Sørensen, Elna Ranghild Franklin Sørensen, Thorvald Sørensen. Franklin Sørensen, Børge Ejvin Franklin (I500425)
 
44 Faddere: forældrene, cykelhandler Fjelrad Sørensen, hotelejer Julius Rasmussen og hustru, Hattenæs. Sørensen, Elisabeth Marie Franklin (I500431)
 
45 Faddere: forældrene, hotelejer Julius Rasmussen og hustru, Hattenæs, pens lærer Ole Anton Valdemar Winning, Alderslyst. Franklin Sørensen, Svend Egebjerg (I500426)
 
46 Faddere: forældrene, typograf Marius Bertsen, maskinlærling Fjelrad Sørensen Sørensen, Thorvald Franklin (I500420)
 
47 Faddere: forældrene. Sørensen, Knud Gerhard Franklin (I500007)
 
48 Faddere: hotelejer Julius Rasmussens hustru, Hattenæs, pige Ane Rasmussen, Mathilde Nielsen, faderen, pens lærer Ole Wissing, ungkarl Jørgen Eliasen Aastrup. Franklin Sørensen, Elna Ragnhild (I500429)
 
49 Faddere: Minna Franklin Sørensen , frk Kirsten Marie Nielsen, mælkeforpagter Nielsen, alle Alderslyst, cykelhandler Fjeldrad Sørensen, Silkeborg, Franklin Sørensen. Sørensen, Erna Elise Franklin (I500432)
 
50 Faddere: moderen, husejer Ole Hansen og hustru Bodil Margrete Hansen af Bønned samt barnets fader Hansen, Olga Bodil Mine (I500553)
 

      1 2 3 Næste»

Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af John Hansen.